ब्लॉग्स

Hiện tượng máy in Samsung CLP-310 không in được? - Máy in Samsung CLP-310 không in được, nhấy nháy đèn đỏ hiển thị các cảnh báo lỗi: Toner cartridge life end, Low toner, empty toner, replace toner/stop, replace new cartridge, repare new cartridge, prepare toner, end of life replace new cart, toner exhausted... Wait Image Image Error Reset Printer, very low toner stop, B/Y/M/C cartridge...

ETC